Servisne storitve

Pravilno delovanje računalnikov in pripadajoče opreme je bistvenega pomena za nemoteno delo vsakega uporabnika. Izkušnje kažejo, da strojna ali programska oprema zataji ravno v trenutku, ko jo najbolj potrebujemo. Zato vam mi ponujamo naslednje servisne storitve:

  • popravila strojne in programske opreme,
  • mehansko čiščenje,
  • odstranjevanje virusov, nezaželjenih reklam ter vohunskih programov,
  • dogradnje in nadgradnje računalnikov,
  • prenos in zaščita podatkov,
  • backup celotnega sistema,
  • preventivni pregled računalniške opreme.


Pogodbeno vzdrževanje

V osnovi je predmet pogodbenega vzdrževanja kurativno in preventivno vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme z namenom, da se uporabniku zagotavlja uporabnost kupljene opreme. Če redno obiskujete zobozdravnika, zalivate svojo zelenico ali čistite podstrešje vsako pomlad, potem veste, kako lahko preventiva deluje na dolgi rok.

Iste prednosti lahko dosežete s svojim računalnikom, kadar posodobite programsko opremo, protivirusno opremo in redno preverjate, ali so v računalniku vohunski programi. Ali če preverite strojno opremo. Čiščenje in preventivni pregled ventilatorjev. Vse to lahko naredimo pri nas ali vas.