Kontola pristopa / Programska oprema

Programska oprema za registracijo delovnega časa

Vsa programska oprema deluje na strojni opremi za registracijo delovnega časa.

Desktop verzija

Desktop verzija programske opreme je priložena k strojni opremi. Ta verzija popolnoma zadošča za enostavnejše uporabnike do nekaj deset zaposlenih. Nastavijo se osnovni parametri delovanja sistema. Iz sistema dobimo osnovne podatke, kot so prisotnost, odsotnost po kategorijah dogodkov, izpisi na tiskalnik in podobno. O desktop verziji programske opreme lahko preberete več na naslednji strani.

Spletna verzija

Spletna verzija programske opreme je logična nadgradnja desktop verzije. Razširja jo z dodatnimi funkcionalnostmi, ki jih desktop verzija ne podpira. Namenjena je večjim in zahtevnejšim uporabnikom, ki potrebujejo dodatne funkcionalnosti. Ta verzija pokriva tudi zahteve proizvodnih podjetij. O strežniški programski opremi lahko več preberete na naslednji strani.

Opis funkcije programa Desktop verzija Spletna verzija
Ažuriranje osnovnih podatkov (oddelki, zaposleni, uporabniški dogodki kot so letni dopust, bolniška in podobno) Vsebuje Ne vsebuje
Ažuriranje naprednejših podatkov (urniki, izmene, urejanje izmen, uporabniki aplikacije, prazniki) Vsebuje Ne vsebuje
Delo s strojno opremo: nastavljanje registrirnikov, izmenjava podatkov med registrirniki in bazo podatkov Vsebuje Ne vsebuje
Ročni vnos registracij (prihodi, odhodi, privatni izhodi…) Vsebuje Ne vsebuje
Ročni vnos ostalih dogodkov (bolniška odsotnost, letni dopust…) Vsebuje Ne vsebuje
Ažuriranje začetnega stanja ur Vsebuje Vsebuje
Pregled opravljenih ur glede na urnik zaposlenih Vsebuje Vsebuje
Analitični izpisi za posameznega delavca Vsebuje Vsebuje
Kumulativni izpisi za posameznega delavca in skupino Vsebuje Vsebuje
Možnost enostavnega izvoza podatkov Vsebuje Vsebuje
Možnost vpogleda v opravljene ure preko spleta za vsakega delavca in vodjo skupine. Ne vsebuje Vsebuje
Možnost vpisa komentarja administratorju, ta obdela komentarje in jih potrjuje. Ne vsebuje Vsebuje
Vpis šifrantov kategorij dela (dopoldansko delo, popoldansko, nočno, praznično). Ne vsebuje Vsebuje
Izpisi opravljenih ur po kategirijah dela za skupino v obdobju. Ne vsebuje Vsebuje
Spreminjanje gesla za spletni dostop za uporabnike in administratorje. Ne vsebuje Vsebuje
Naknadna obdelava zbranih podatkov po določenih pravilih (evidentiranje malic, delo izven urnika, celodnevna odsotnost). Ne vsebuje Vsebuje
Izpis salda ur zaposlenega na registrirnikih v trenutku registracije. Ne vsebuje Vsebuje
Standardno vsebovano
Ni na voljo


Desktop programska oprema je priložena pri vseh napravah za vodenje časa in kontrolo dostopa.